MasterCard信用卡簽帳馬爾代夫羅非亞的匯率

卡片貨幣:
簽帳貨幣:
簽帳日期:
匯率:
0.5088983
匯率轉換器
馬爾代夫羅非亞
%
注: 若考慮簽帳回贈, 可將其計入手續費. 若回贈高過手續費, 可將手續費設為負數值.
1000.00馬爾代夫羅非亞 = 508.90港幣 + 港幣 = 轉換中...港幣
匯率比較

最佳匯率(不計手續費): Visa

卡組織 匯率 簽帳金額 兌換 手續費 轉換結果
JCB 0.50736608 (2024-06-23) 1000.00 MVR () 轉換中... HKD
MasterCard 0.50889830 (2024-06-23) 1000.00 MVR 508.90 轉換中... HKD
銀聯 0.50781462 (2024-06-23) 1000.00 MVR () 轉換中... HKD
Visa 0.50635488 (2024-06-23) 1000.00 MVR () 轉換中... HKD